Przejdź do głównej zawartości

2. Łatwiej to wymyślić, niż uruchomić

Pomysł uruchomienia „Biblioteki EU”, towarzyszącej mojemu blogowi, wydawał się zrazu bardzo prosty… Prawie codziennie przecież zaglądam do stanowiących jej podstawę, pęczniejących folderów w komputerze i  nietrudno jest wyjąć z nich to, co do tej „Biblioteki” ma trafić  i może się komuś przydać. Okazało się jednak, że od dawna nie próbowałem choćby trochę wprowadzić jakiegoś ładu w to, co tam nagromadziłem,  że może lepiej te zbiory gromadzić nie w blisko 100 folderach, ale np. tylko w może 50, że potrzeba na te porządki sporo czasu – i dlatego dopiero teraz mogę zacząć udostępnić pierwsze materiały.

Na pierwszą „półkę” trafia spory zestaw podstawowych dokumentów planistycznych i programowych, publikacji i innych materiałów, związanych przede wszystkim z planowaniem przestrzennym  i programowaniem rozwoju Subregionu Jeleniogórskiego, także z jego problemami urbanistyczno-architektonicznymi oraz związanymi z ochroną o odnową zasobów przyrodniczych i kulturowych. Mogłem te materiały zgromadzić, od lat związany i z planowaniem jego rozwoju i troską o stan jego zasobów i krajobrazu. Nie chcąc wszczynać tu dyskusji o delimitacji ww. Subregionu proponuję umownie zawęzić jego rozumienie do terenów Sudetów Zachodnich, a zwłaszcza do Kotliny Jeleniogórskiej i jej bezpośredniego otoczenia. Kotlinie, Karkonoszom i innym pasmom górskim, które ja wokół obejmują  chcę przede wszystkim poświęcić najwięcej uwagi, wyjmując ze swych zbiorów to co uznałem za istotne.

Myślę, że te materiały przydadzą się w wielu miejscach. Przede wszystkim tam, gdzie próbujemy się, aktywnie uczestniczący w pracach związanych z kształtowaniem tego rozwoju lepiej zorganizować, lepiej z sobą współpracować i przede wszystkim – wiedzieć! W urzędach, w pracowniach planistycznych, na uczelniach i w miejscach debat o regionie. Przydać się mogą także tym, którzy zechcą swą wiedzę o kierunkach rozwoju swej „małej ojczyzny” porównać z zarówno oficjalnym jak i nieformalnymi punktami widzenia, wzbogacić ją, wykorzystać w swoich pracach, publikacjach a także w swej obywatelskiej aktywności.

Zgromadzone tu studia gminne, oceny aktualności stanu planowania,  strategie i programy rozwoju oraz programy rewitalizacji i plany ochrony nie będą stanowić dla moich Gości w „Bibliotece” oczywiście żadnego zaskoczenia, gdyż nietrudno do nich dotrzeć na urzędowych stronach internetowych (choć na pewno łatwiej mieć do nich dostęp od razu, gdy zebrano je w jednym miejscu!). Myślę jednak, że poza wspomnianymi dokumentami znajdziecie tu Państwo sporo mniej dostępnych, nowych, i sądzę, że interesujących materiałów, zwłaszcza wśród  zestawów, zatytułowanych jako, „koncepcje, inne programy i analizy”, „architektura i urbanistyka” i „turystyka i inne zagadnienia”.

Pierwszy zestaw zgromadzonych na omawianej „półce” tych materiałów, które będą sukcesywnie udostępniane, nie stanowi oczywiście pełnej dokumentacji stanu planowania przestrzennego  i programowania rozwoju naszych terenów i problemów z tym związanych – dlatego bardzo liczę na pomoc w jego rozbudowie! W I etapie będzie składał się on z materiałów powszechnie dostępnych czy już opublikowanych, w II – sadzę, że także i z autorskich, jeszcze  nie rozpowszechnionych wypowiedzi. Liczę też na ustosunkowania się do tego, czym przez lata nagromadzam teraz dzielę, jako i uczestnik wielu zdarzeń, ich obserwator, a także i niekiedy komentator, czego efekty są widoczne np. na łamach „Karkonoszy”, czasopisma Sudetów Zachodnich.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

3. Biblioteka EU – 1 zestaw: 48.1 Subregion Jeleniogórski

Podstawowe dokumenty planistyczne i programowe, publikacje i inne materiały  udostępniam dla terenów wchodzących w skład Subregionu Jeleniogórskiego i dotyczą one takich jednostek, jak:
– Region Karkonoski, Aglomeracja Jeleniogórska i Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny (z ich różnie zresztą delimitowanymi granicami w szeregu opracowaniach);
– Jelenia Góra (stanowiąca  Powiat Grodzki) oraz Powiat Jeleniogórski;
– gminy, położone w obrębie Powiatu Jeleniogórskiego (tj. 4 miasta: Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba oraz 5 gmin wiejskich, tj.: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i  Stara Kamienica);

Wspomniane dokumenty planistyczne i programowe, publikacje i inne materiały uporządkowane zostały (z dodaniem właściwych dla nich identyfikatorów, związanych z ww. jednostkami, w których istotne znaczenie ma poza ich ponumerowaniem także odesłanie do poniższych symboli) w zestawach dotyczących takich zagadnień, jak:
A – studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowa…

1.Inny stan skupienia

Na pytanie o to, co będę robił na emeryturze, zadane mi przed uroczystym pożegnaniem z wrocławskim WBU przez ówczesnego Marszałka Woj. Dolnośląskiego, Rafała Jurkowlańca – a było to już dobre pięć lat temu –, odpowiedziałem żartując, że „przechodzę w inny stan skupienia i – zobaczymy”. Miałem wtedy na myśli może skupienie się na nowych miejscach swojej obecności, może na nowych tematach, a może chciałem tylko, by…nie zabrakło mi języka w gębie?

Po pięciu latach od tego momentu wygląda na to, że nie było tak łatwo – jak mi się wtedy zdawało – zrealizować mgliście rysujący się wówczas mój plan sukcesywnego wycofywania się z ówczesnych, moich „ogólnokrajowych” aktywności na rzecz powrotu „do mojej lokalności”.

Te aktywności związane były przede wszystkim z prowadzeniem od 2009 r „Przeglądu Urbanistycznego”. (którego ostatni, XII tom wyszedł w końcu ub. roku i przy którego ewentualnej kontynuacji w myśl długo, długo wypracowywanej, nowej polityki medialnej TUP – zdecydowałem, że już mnie …

4. Łatwiej to wymyślić, niż…aktualizować i uzupełniać

Kiedy przed niecałym rokiem, w końcu października 2017 r. udostępniłem wybrane materiały (blisko 110 plików !) na pierwszej „półce” w założonej wtedy „Bibliotece Emerytowanego Urbanisty” zdawałem sobie oczywiście sprawę z tego, że łatwo było to wymyślić, trochę trudniej uruchomić, a jeszcze trudniej dbać o ich aktualizowanie i uzupełnianie.  I gdy do tego ostatniego wreszcie zabrałem się – minęło sporo czasu.

W tym czasie nie uchwalono żadnych, nowych, istotnych dokumentów planistycznych w gminach jeleniogórskiego subregionu, bo okazuje się, że jest to trudne przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, na które idziemy już za miesiąc!

Jednym z takich dokumentów jest opracowana ostatnio z inicjatywy Romana Szełemeja, Prezydenta Wałbrzycha i przy wsparciu 107 sudeckich gmin „Strategia Rozwoju Sudetów 2030”, którą gminy te mają zatwierdzić na specjalnej konferencji sygnatariuszy „Deklaracji Sudeckiej” z 11.12. 2017 r., jaką planuje się na 24 bm. w Lądku Zdroju, a potem uchwalana będzi…