Przejdź do głównej zawartości

3. Biblioteka EU – 1 zestaw: 48.1 Subregion Jeleniogórski

Podstawowe dokumenty planistyczne i programowe, publikacje i inne materiały  udostępniam dla terenów wchodzących w skład Subregionu Jeleniogórskiego i dotyczą one takich jednostek, jak:
– Region Karkonoski, Aglomeracja Jeleniogórska i Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny (z ich różnie zresztą delimitowanymi granicami w szeregu opracowaniach);
– Jelenia Góra (stanowiąca  Powiat Grodzki) oraz Powiat Jeleniogórski;
– gminy, położone w obrębie Powiatu Jeleniogórskiego (tj. 4 miasta: Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba oraz 5 gmin wiejskich, tj.: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i  Stara Kamienica);

Wspomniane dokumenty planistyczne i programowe, publikacje i inne materiały uporządkowane zostały (z dodaniem właściwych dla nich identyfikatorów, związanych z ww. jednostkami, w których istotne znaczenie ma poza ich ponumerowaniem także odesłanie do poniższych symboli) w zestawach dotyczących takich zagadnień, jak:
A – studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
B – oceny stanu planowania;
C – strategie rozwoju i programy rewitalizacji;
D – plany ochrony Parków Krajobrazowych, Kulturowego i Narodowego oraz informacje o dziedzictwie;
E – koncepcje, inne programy, analizy;
F – architektura i urbanistyka;
G – turystyka i inne zagadnienia.

Przyjęta dla omawianych materiałów numeracja dotyczy jednostek takich, jak:
– Region Karkonoski (z n-rem 1),
– Aglomeracja Jeleniogórska (2),
– Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny (3),
– M. Jelenia Góra – PowiatGrodzki  (4),
– Powiat Jeleniogórski (5),
– M. Karpacz (6),
– M. Kowary (7),
– M. Piechowice (8),
– M. Szklarska Poręba (9),
– Gm. Janowice Wielkie (10),
– Gm. Jeżów Sudecki (11),
– Gm. Mysłakowice (12),
– Gm. Podgórzyn (13)
– Gm. Stara Kamienica (14).
– Inne miejscowości (15.1,15.2…itd.)

A - STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


B - OCENY STANU PLANOWANIA


C - STRATEGIE ROZWOJU I PROGRAMY REWITALIZACJI


D - PLANY OCHRONY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, KULTUROWEGO I NARODOWEGO ORAZ INFORMACJE O DZIEDZICTWIE


E - KONCEPCJE, INNE PROGRAMY, ANALIZY


F - ARCHITEKTURA I URBANISTYKA


G - TURYSTYKA I INNE ZAGADNIENIA

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

1.Inny stan skupienia

Na pytanie o to, co będę robił na emeryturze, zadane mi przed uroczystym pożegnaniem z wrocławskim WBU przez ówczesnego Marszałka Woj. Dolnośląskiego, Rafała Jurkowlańca – a było to już dobre pięć lat temu –, odpowiedziałem żartując, że „przechodzę w inny stan skupienia i – zobaczymy”. Miałem wtedy na myśli może skupienie się na nowych miejscach swojej obecności, może na nowych tematach, a może chciałem tylko, by…nie zabrakło mi języka w gębie?

Po pięciu latach od tego momentu wygląda na to, że nie było tak łatwo – jak mi się wtedy zdawało – zrealizować mgliście rysujący się wówczas mój plan sukcesywnego wycofywania się z ówczesnych, moich „ogólnokrajowych” aktywności na rzecz powrotu „do mojej lokalności”.

Te aktywności związane były przede wszystkim z prowadzeniem od 2009 r „Przeglądu Urbanistycznego”. (którego ostatni, XII tom wyszedł w końcu ub. roku i przy którego ewentualnej kontynuacji w myśl długo, długo wypracowywanej, nowej polityki medialnej TUP – zdecydowałem, że już mnie …

2. Łatwiej to wymyślić, niż uruchomić

Pomysł uruchomienia „Biblioteki EU”, towarzyszącej mojemu blogowi, wydawał się zrazu bardzo prosty… Prawie codziennie przecież zaglądam do stanowiących jej podstawę, pęczniejących folderów w komputerze i  nietrudno jest wyjąć z nich to, co do tej „Biblioteki” ma trafić  i może się komuś przydać. Okazało się jednak, że od dawna nie próbowałem choćby trochę wprowadzić jakiegoś ładu w to, co tam nagromadziłem,  że może lepiej te zbiory gromadzić nie w blisko 100 folderach, ale np. tylko w może 50, że potrzeba na te porządki sporo czasu – i dlatego dopiero teraz mogę zacząć udostępnić pierwsze materiały.

Na pierwszą „półkę” trafia spory zestaw podstawowych dokumentów planistycznych i programowych, publikacji i innych materiałów, związanych przede wszystkim z planowaniem przestrzennym  i programowaniem rozwoju Subregionu Jeleniogórskiego, także z jego problemami urbanistyczno-architektonicznymi oraz związanymi z ochroną o odnową zasobów przyrodniczych i kulturowych. Mogłem te materiały zgr…