Przejdź do głównej zawartości

Posty

4. Łatwiej to wymyślić, niż…aktualizować i uzupełniać

Kiedy przed niecałym rokiem, w końcu października 2017 r. udostępniłem wybrane materiały (blisko 110 plików !) na pierwszej „półce” w założonej wtedy „ Bibliotece Emerytowanego Urbanisty ” zdawałem sobie oczywiście sprawę z tego, że łatwo było to wymyślić, trochę trudniej uruchomić, a jeszcze trudniej dbać o ich aktualizowanie i uzupełnianie.  I gdy do tego ostatniego wreszcie zabrałem się – minęło sporo czasu. W tym czasie nie uchwalono żadnych, nowych, istotnych dokumentów planistycznych w gminach jeleniogórskiego subregionu, bo okazuje się, że jest to trudne przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, na które idziemy już za miesiąc! Jednym z takich dokumentów jest opracowana ostatnio z inicjatywy Romana Szełemeja, Prezydenta Wałbrzycha i przy wsparciu 107 sudeckich gmin „Strategia Rozwoju Sudetów 2030”, którą gminy te mają zatwierdzić na specjalnej konferencji sygnatariuszy „Deklaracji Sudeckiej” z 11.12. 2017 r., jaką planuje się na 24 bm. w Lądku Zdroju, a potem uchwalana
Najnowsze posty

3. Biblioteka EU – 1 zestaw: 48.1 Subregion Jeleniogórski

Podstawowe dokumenty planistyczne i programowe, publikacje i inne materiały  udostępniam dla terenów wchodzących w skład Subregionu Jeleniogórskiego i dotyczą one takich jednostek, jak: – Region Karkonoski, Aglomeracja Jeleniogórska i Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny (z ich różnie zresztą delimitowanymi granicami w szeregu opracowaniach); – Jelenia Góra (stanowiąca  Powiat Grodzki) oraz Powiat Jeleniogórski; – gminy, położone w obrębie Powiatu Jeleniogórskiego (tj. 4 miasta: Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba oraz 5 gmin wiejskich, tj.: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i  Stara Kamienica); Wspomniane dokumenty planistyczne i programowe, publikacje i inne materiały uporządkowane zostały (z dodaniem właściwych dla nich identyfikatorów, związanych z ww. jednostkami, w których istotne znaczenie ma poza ich ponumerowaniem także odesłanie do poniższych symboli) w zestawach dotyczących takich zagadnień, jak: A – studia uwarunkowań i kierunków zagospod

2. Łatwiej to wymyślić, niż uruchomić

Pomysł uruchomienia „Biblioteki EU”, towarzyszącej mojemu blogowi, wydawał się zrazu bardzo prosty… Prawie codziennie przecież zaglądam do stanowiących jej podstawę, pęczniejących folderów w komputerze i  nietrudno jest wyjąć z nich to, co do tej „Biblioteki” ma trafić  i może się komuś przydać. Okazało się jednak, że od dawna nie próbowałem choćby trochę wprowadzić jakiegoś ładu w to, co tam nagromadziłem,  że może lepiej te zbiory gromadzić nie w blisko 100 folderach, ale np. tylko w może 50, że potrzeba na te porządki sporo czasu – i dlatego dopiero teraz mogę zacząć udostępnić pierwsze materiały. Na pierwszą „półkę” trafia spory zestaw podstawowych dokumentów planistycznych i programowych, publikacji i innych materiałów, związanych przede wszystkim z planowaniem przestrzennym  i programowaniem rozwoju Subregionu Jeleniogórskiego, także z jego problemami urbanistyczno-architektonicznymi oraz związanymi z ochroną o odnową zasobów przyrodniczych i kulturowych. Mogłem te materiały zg

1.Inny stan skupienia

Na pytanie o to, co będę robił na emeryturze, zadane mi przed uroczystym pożegnaniem z wrocławskim WBU przez ówczesnego Marszałka Woj. Dolnośląskiego, Rafała Jurkowlańca – a było to już dobre pięć lat temu –, odpowiedziałem żartując, że „przechodzę w inny stan skupienia i – zobaczymy”. Miałem wtedy na myśli może skupienie się na nowych miejscach swojej obecności, może na nowych tematach, a może chciałem tylko, by…nie zabrakło mi języka w gębie? Po pięciu latach od tego momentu wygląda na to, że nie było tak łatwo – jak mi się wtedy zdawało – zrealizować mgliście rysujący się wówczas mój plan sukcesywnego wycofywania się z ówczesnych, moich „ogólnokrajowych” aktywności na rzecz powrotu „do mojej lokalności”. Te aktywności związane były przede wszystkim z prowadzeniem od 2009 r „Przeglądu Urbanistycznego”. (którego ostatni, XII tom wyszedł w końcu ub. roku i przy którego ewentualnej kontynuacji w myśl długo, długo wypracowywanej, nowej polityki medialnej TUP – zdecydowałem, że już mn