Przejdź do głównej zawartości

O autorze


Architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z 1975 r., o 1976 r. związany przez ponad 40 lat pracą zawodową i społeczną oraz działalnością publicystyczną z Regionem Karkonoskim, Dolnym Śląskiem i innymi regionami kraju.

Z pochodzenia tomaszowianin, spod Zamościa, obecnie mieszkaniec wsi Karpniki, położonej w Dolinie Pałaców i Ogrodów, u podnóża Rudaw Janowickich. Ojciec trojga dzieci (projektantki grafiki użytkowej, urbanisty i historyka sztuki, dziadek pięciu wnuczek), wiele zawdzięczający domowemu wsparciu dla swej aktywności zawodowo-społecznej.

Wieloletni pracownik, dyrektor oraz prezes Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania, wcześniej Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego (w l. 2007-2012) oraz Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu (jego dyrektor do przejścia na emeryturę w 2012 r.). Główny projektant wielu opracowań planistycznych dla d. województwa jeleniogórskiego, Dolnego Śląska i innych regionów kraju, w tym ostatnio generalny projektant planu zagospodarowania przestrzennego woj. dolnośląskiego. Autor wielu ekspertyz i opinii, związanych z planowaniem przestrzennym, urbanistyką i architekturą.

Uczestnik i laureat szeregu konkursów urbanistycznych, 4 nagród państwowych II stopnia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie planowania przestrzennego, m.in. za opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu Karkonosze-Góry Izerskie oraz planów miejscowych dla miast Brzeg i Zamość, a także wyróżnienia Europejskiej Rady Urbanistów i Komisji Europejskiej za opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Euro-Miasta Gubin.

Wieloletni działacz Towarzystwa Urbanistów Polskich (w l. 2000-2003 prezes Towarzystwa, obecnie członek jego Rady), Stowarzyszenia Architektów Polskich, a także jeden z liderów Fundacji Karkonoskiej i Towarzystwa Karkonoskiego. W minionych latach redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika „Urbanista” (w l. 2003-2008), czasopisma TUP „Przegląd Urbanistyczny” (w l. 2009-2016), a obecnie czasopisma Sudetów Zachodnich „Karkonosze” (od 2014 r.).

Autor wielu publikacji zamieszczonych zarówno na ww. łamach jak i w innych periodykach, w których podnoszono m.in. problemy jakości przestrzeni, harmonizowania procesów rozwojowych w duchu zasad zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju oraz angażowania się w ich promowanie i wdrażania. I także kolejnych wypowiedzi na te i inne tematy, zamieszczanych na blogu „Emerytowanego Urbanisty”, czemu będzie towarzyszyć sukcesywne tworzenie w jego ramach także „Biblioteki EU”.

Popularne posty z tego bloga

3. Biblioteka EU – 1 zestaw: 48.1 Subregion Jeleniogórski

Podstawowe dokumenty planistyczne i programowe, publikacje i inne materiały  udostępniam dla terenów wchodzących w skład Subregionu Jeleniogórskiego i dotyczą one takich jednostek, jak:
– Region Karkonoski, Aglomeracja Jeleniogórska i Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny (z ich różnie zresztą delimitowanymi granicami w szeregu opracowaniach);
– Jelenia Góra (stanowiąca  Powiat Grodzki) oraz Powiat Jeleniogórski;
– gminy, położone w obrębie Powiatu Jeleniogórskiego (tj. 4 miasta: Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba oraz 5 gmin wiejskich, tj.: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i  Stara Kamienica);

Wspomniane dokumenty planistyczne i programowe, publikacje i inne materiały uporządkowane zostały (z dodaniem właściwych dla nich identyfikatorów, związanych z ww. jednostkami, w których istotne znaczenie ma poza ich ponumerowaniem także odesłanie do poniższych symboli) w zestawach dotyczących takich zagadnień, jak:
A – studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowa…

1.Inny stan skupienia

Na pytanie o to, co będę robił na emeryturze, zadane mi przed uroczystym pożegnaniem z wrocławskim WBU przez ówczesnego Marszałka Woj. Dolnośląskiego, Rafała Jurkowlańca – a było to już dobre pięć lat temu –, odpowiedziałem żartując, że „przechodzę w inny stan skupienia i – zobaczymy”. Miałem wtedy na myśli może skupienie się na nowych miejscach swojej obecności, może na nowych tematach, a może chciałem tylko, by…nie zabrakło mi języka w gębie?

Po pięciu latach od tego momentu wygląda na to, że nie było tak łatwo – jak mi się wtedy zdawało – zrealizować mgliście rysujący się wówczas mój plan sukcesywnego wycofywania się z ówczesnych, moich „ogólnokrajowych” aktywności na rzecz powrotu „do mojej lokalności”.

Te aktywności związane były przede wszystkim z prowadzeniem od 2009 r „Przeglądu Urbanistycznego”. (którego ostatni, XII tom wyszedł w końcu ub. roku i przy którego ewentualnej kontynuacji w myśl długo, długo wypracowywanej, nowej polityki medialnej TUP – zdecydowałem, że już mnie …

2. Łatwiej to wymyślić, niż uruchomić

Pomysł uruchomienia „Biblioteki EU”, towarzyszącej mojemu blogowi, wydawał się zrazu bardzo prosty… Prawie codziennie przecież zaglądam do stanowiących jej podstawę, pęczniejących folderów w komputerze i  nietrudno jest wyjąć z nich to, co do tej „Biblioteki” ma trafić  i może się komuś przydać. Okazało się jednak, że od dawna nie próbowałem choćby trochę wprowadzić jakiegoś ładu w to, co tam nagromadziłem,  że może lepiej te zbiory gromadzić nie w blisko 100 folderach, ale np. tylko w może 50, że potrzeba na te porządki sporo czasu – i dlatego dopiero teraz mogę zacząć udostępnić pierwsze materiały.

Na pierwszą „półkę” trafia spory zestaw podstawowych dokumentów planistycznych i programowych, publikacji i innych materiałów, związanych przede wszystkim z planowaniem przestrzennym  i programowaniem rozwoju Subregionu Jeleniogórskiego, także z jego problemami urbanistyczno-architektonicznymi oraz związanymi z ochroną o odnową zasobów przyrodniczych i kulturowych. Mogłem te materiały zgr…