Przejdź do głównej zawartości

4. Łatwiej to wymyślić, niż…aktualizować i uzupełniać

Kiedy przed niecałym rokiem, w końcu października 2017 r. udostępniłem wybrane materiały (blisko 110 plików !) na pierwszej „półce” w założonej wtedy „Bibliotece Emerytowanego Urbanisty” zdawałem sobie oczywiście sprawę z tego, że łatwo było to wymyślić, trochę trudniej uruchomić, a jeszcze trudniej dbać o ich aktualizowanie i uzupełnianie.  I gdy do tego ostatniego wreszcie zabrałem się – minęło sporo czasu.

W tym czasie nie uchwalono żadnych, nowych, istotnych dokumentów planistycznych w gminach jeleniogórskiego subregionu, bo okazuje się, że jest to trudne przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, na które idziemy już za miesiąc!

Jednym z takich dokumentów jest opracowana ostatnio z inicjatywy Romana Szełemeja, Prezydenta Wałbrzycha i przy wsparciu 107 sudeckich gmin „Strategia Rozwoju Sudetów 2030”, którą gminy te mają zatwierdzić na specjalnej konferencji sygnatariuszy „Deklaracji Sudeckiej” z 11.12. 2017 r., jaką planuje się na 24 bm. w Lądku Zdroju, a potem uchwalana będzie ona w każdej gminie...Takim dokumentem, opracowanym dla znacznie mniejszego obszaru, bo tylko dla trzech gmin, położonych na zachodnim przedpolu Rudaw Janowickich, jest opracowany w połowie br. projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej”. Przedłożono go władzom tych gmin do konsultacji, uzyskano pozytywne opinie odpowiednich komisja rad gminnych, ale chyba do uzyskania ich aprobaty trzeba będzie jeszcze poczekać.

Myślę, że udostępnienie w mojej bibliotece i ww. „Strategii”. i ww. „Projektu planu ochrony PKKJ” może wzbudzić zainteresowanie zarówno wśród samorządowców, jak i pozostałych mieszkańców naszych gmin, a zwłaszcza tych, którzy zdecydowali się do kandydowania na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Może będą one przydatne w poznaniu zarówno naszych problemów rozwojowych jak i propozycji sprostania wyzwaniom, przed którymi stoimy.

A przy okazji trochę uzupełniony został o kilkanaście nowych opracowań zestaw podstawowych dokumentów planistycznych i programowych, publikacji i innych materiałów, związanych przede wszystkim z planowaniem przestrzennym i programowaniem rozwoju Subregionu Jeleniogórskiego. Chciałbym wśród nich wskazać m. in. na wydawnictwa, poświęcone dorobkowi cyklicznie organizowanych przez jeleniogórski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich i jego partnerów konferencji na temat „Budowania w pięknym krajobrazie”. Już VI taka konferencja odbędzie się 20 października w pałacu Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu, na którą serdecznie zapraszam.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

3. Biblioteka EU – 1 zestaw: 48.1 Subregion Jeleniogórski

Podstawowe dokumenty planistyczne i programowe, publikacje i inne materiały  udostępniam dla terenów wchodzących w skład Subregionu Jeleniogórskiego i dotyczą one takich jednostek, jak:
– Region Karkonoski, Aglomeracja Jeleniogórska i Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny (z ich różnie zresztą delimitowanymi granicami w szeregu opracowaniach);
– Jelenia Góra (stanowiąca  Powiat Grodzki) oraz Powiat Jeleniogórski;
– gminy, położone w obrębie Powiatu Jeleniogórskiego (tj. 4 miasta: Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba oraz 5 gmin wiejskich, tj.: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i  Stara Kamienica);

Wspomniane dokumenty planistyczne i programowe, publikacje i inne materiały uporządkowane zostały (z dodaniem właściwych dla nich identyfikatorów, związanych z ww. jednostkami, w których istotne znaczenie ma poza ich ponumerowaniem także odesłanie do poniższych symboli) w zestawach dotyczących takich zagadnień, jak:
A – studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowa…

1.Inny stan skupienia

Na pytanie o to, co będę robił na emeryturze, zadane mi przed uroczystym pożegnaniem z wrocławskim WBU przez ówczesnego Marszałka Woj. Dolnośląskiego, Rafała Jurkowlańca – a było to już dobre pięć lat temu –, odpowiedziałem żartując, że „przechodzę w inny stan skupienia i – zobaczymy”. Miałem wtedy na myśli może skupienie się na nowych miejscach swojej obecności, może na nowych tematach, a może chciałem tylko, by…nie zabrakło mi języka w gębie?

Po pięciu latach od tego momentu wygląda na to, że nie było tak łatwo – jak mi się wtedy zdawało – zrealizować mgliście rysujący się wówczas mój plan sukcesywnego wycofywania się z ówczesnych, moich „ogólnokrajowych” aktywności na rzecz powrotu „do mojej lokalności”.

Te aktywności związane były przede wszystkim z prowadzeniem od 2009 r „Przeglądu Urbanistycznego”. (którego ostatni, XII tom wyszedł w końcu ub. roku i przy którego ewentualnej kontynuacji w myśl długo, długo wypracowywanej, nowej polityki medialnej TUP – zdecydowałem, że już mnie …